27.10.2021 veevarustuse katkestus Lüganuse valla Purtse külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega 27.10.2021.a  ajavahemikul kella 09.00-15.00
on vesi välja lülitatud Lüganuse vallas Purtse külas
järgmistel kinnistutel:

Muraka,
Tikeberi,
Uuendi,
Karja,
Oruvahe;
Jõe;
Jõevälja,
Käänu