18.10.2021 võimalikud häired veevarustuses Savala ja Uniküla külades

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et  seoses Savala puurkaevu rekonstrueerimistöödega
18.10.2021 ajavahemikul kella 10.00– 16.00
võib esineda veerõhu kõikumisi
Lüganuse valla Savala külas ja Uniküla külas

Palume oma klientidelt kindlasti tagasisidet kui esineb veekatkestus