14.10.2021 võimaliku häired veevarustuses Kohtla- Järve linna Järve linnaosas ja Toila valla Järve külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide hooldustööde
läbiviimisega 14.10.2021 kella 09.00 -17.00
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Kohtla- Järve linna Järve linnaosas
ja Toila valla Järve külas