28.09.2021 veevarustuse katkestus Kohtla. Järve linna Ahtme linnaosas


OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega Kohtla- Järve linna Ahtme linnaosas 
on 28.09.2021 kella 09.00 -17.00
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel: 

Maleva tn- 25a, 25b, 25c, 27, 29