28.09.2021 ja 30.09.2021 veevarustuse katkestus Savala ja Uniküla külades (endised MTÜ Uniküla Vesi kliendid)

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses Uniküla Vesi puurkaevu rekonstrueerimistööde läbiviimisega on vesi välja lülitatud
28.09.2021 ajavahemikul 08.00-15.00
30.09.2021 ajavahemikul 08.00-15.00
Lüganuse valla Uniküla külas (endistel MTÜ Uniküla Vesi puurkaevu klientidel)

Tööde teostaja: Schöttli Keskkonnatehnika AS.