23.09.2021 veevarustuse katkestus Kohtla- Jäve linna Järve linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogivee torustikuga
seotud tööde läbiviimisega
Kohtla- Järve linna Järve linnaosas 
on 23.09.2021 kella 09.00 -17.00
vesi välja lülitatud järgmistes majades:

Katse 11
Sinivoore 3