22.09 võimalikud häired Savala ja Uniküla külade veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et  Elektrilevi OÜ plaaniliste
tööde läbiviimise tõttu joogivee pumbajaamas
22.09.2021 ajavahemikul kella 07.00 – 19.00
võib esineda rõhu kõikumisi ning muutusi vee kvaliteedis
Lüganuse valla Savala külas ja Uniküla külas

Palume oma klientidelt kindlasti tagasisidet kui tekib probleeme veesurvega või esineb veekatkestus

Täiendavalt tagame ajutise veevarustuse joogiveetsisterniga, mis tarnitakse Kaare 3, Savala küla maja juurde.