22.09.2021 võimalikud häired Kohtla- Järve linna Ahtme ja Kukruse linnaosades ning Jõhvi linnas ja Jõhvi valla Edise ja Sompa külades

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses et seoses Ahtme veetöötlusjaama
hooldustööde läbiviimisega 22.09.2021.a  ajavahemikul kella 12.00-14.00
võivad esineda häired (veerõhu kõikumised) veevarustuses 
Kohtla- Järve linna Ahtme linnaosas
Kohtla- Järve linna Kukruse linnaosas
Jõhvi linnas
Jõhvi valla Edise ja Sompa külades