20.09.2021- 24.09.2021 Võimalikud häired veevarustuses Alutaguse vallas ning Kohtla- Järve linna Ahtme linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustiku hooldustööde
läbiviimisega 20.09.2021 kuni 24.09.2021
võib esineda rõhukõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Alutaguse valla klientidel, kellede veevarustus tagatakse Kurtna- Vasavere magistraalist  ning

Kohtla- Järve linna Ahtme linnaosas
Tabori tänaval