13.09.2021 Võimalikud häired Püssi linna veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses Püssi veetöötlusjaama
hooldustööde läbiviimisega 13.09.2021.a  ajavahemikul kella 12.00-14.00
võivad esineda häired (veerõhu kõikumised) veevarustuses 
Lüganuse vallas, Püssi linnas