15.09.2021 veevarustuse katkestus Kohtla-Järve linna Järve linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega on 15.09.2021
vesi välja lülitatud Kohtla Järve linna Järve linnaosas
järgmistel aadressidel:

ajavahemikul kella 09:00 – 17:00
Katse- 5, 7, 9

ajavahemikul kella 13:30 – 17:00
Katse 2