13.09.2021-17.09.2021 Võimalikud häired veevarustuses Alutaguse vallas ning Kohtla- Järve linna Ahtme linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustiku hooldustööde
läbiviimisega 13.09.2021 kuni 17.09.2021
võib esineda rõhu kõikumisi ning muutusi vee kvaliteedis

Alutaguse valla klientidel, kelle veega varustamine toimub Kurtna- Vasavere magistraaltorustikust
ning
Kohtla- Järve linna Ahtme linnaosas
Tabori tänaval