08.09.2021 veekatkestus Ahtmes


OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega Kohtla- Järve linna Ahtme linnaosas 
on 08.09.2021 kella 09.00 -17.00
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel: 

Maleva tn-31
Toome pst- 6, 8