06.09.2021 ja 07.09.2020 veevarustuse katkestus Kohtla- Järve linna Järve linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega on 06.09.2021 ja 07.09.2021
vesi välja lülitatud Kohtla Järve linna Järve linnaosas
järgmistel aadressidel:

06.09.2021 ajavahemikul kella 13:00 – 16:00
Outokumpu tn 9, 11, 13, 13a

07.09.2021 ajavahemikul kella 09:00 – 12:00
Outokumpu 7