25.08.2021 avariiline veekatkestus Savala ja Uniküla külades

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku
avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega on vesi välja lülitatud
25.08.2021 ajavahemikul kella 11.00 – 17.00
Lüganuse valla Savala külas ja Uniküla külas