Võimalikud veevarustuse häired Lüganuse vallas, Savala külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et  augustikuu lõpuni teostatakse kaks korda nädalas joogiveetorustiku profülaktilist läbipesu
Lüganuse vallas, Savala külas.
Seoses läbiviidavate töödega võib esmaspäeviti ja neljapäeviti ajavahemikul 9.00 – 16.00 esineda häireid veevarustuses (veerõhu kõikumine) kõikides majades.