10.08.2021 veevarustuse katkestus Kohtla-Järve linna Sompa linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogiveetorustikuga seotud tööde läbiviimisega on 10.08.2021 ajavahemikul kella 12:00 – 17:00 vesi välja lülitatud Kohtla-Järve linna Sompa linnaosas järgmistel aadressidel:

Tulika 1a, 1b, 3a, 3b, 5.