02.08.2021 veevarustuse katkestus Kohtla-Järve linna Sompa linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud tööde läbiviimisega on 02.08.2021 kella 16.00- 21.00
vesi välja lülitatud Kohtla- Järve linna, Sompa linnaosas järgmistel aadressidel:

Kannikese 15;
Aruserva 37, 39, 39b, 41a, 41b.