13.07.2021 veevarustuse katkestus Järve linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega on 13.07.2021 kella 09.00- 17.00
vesi välja lülitatud Kohtla- Järve linna, Järve linnaosas
järgmistel aadressidel:

Kalevi tn 16, 21, 23, 25, 25a