15.06.2021 veekatkestus Jõhvi linnas


OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega on 15.06.2021 kella 09.00- 16.00
vesi välja lülitatud Jõhvi linnas järgmistel aadressidel:

Tartu mnt 15a
2.Tartu põik 5