10.06.2021 ja 11.06.2021 veevarustuse katkestus Ahtme linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega on 10.06.2021.a  ja 11.06.2021
ajavahemikul kella 09.00- 17.00
vesi välja lülitatud Kohtla- Järve linna, Ahtme linnaosas
järgmistel aadressidel:

Maleva tn- 23, 25a, 25b, 25c, 27, 29