05.05.2021 võimalikud häired veevarustuses Jõhvi vallas ja Kohtla- Järve linna Ahtme linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses veetöötlusjaama hooldustööde läbiviimisega
05.05.2021 ajavahemikul kella 10.00- 12.00
võivad esineda häired (veerõhu kõikumised)  veevarustuses

Kohtla- Järve linna Ahtme linnaosas
ja Jõhvi vallas (sh Jõhvi linn)