28.04.2021 veevarustuse katkestus Sompas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et vee lekke otsingute läbiviimise tõttu
on  28.04.2021.a  ajavahemikul kella 00.00-  05.00
vesi välja lülitatud Kohtla- Järve linna Sompa linnaosas