18.03.2020 AVARIILINE Veevarustuse katkestus Toila vallas, Saka külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses puurkaevu
avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega on
18.03.2021 kella 09.30-st kuni 16.00- ni
vesi välja lülitatud
Toila valla Saka külas