18.03.2021 veevarustuse katkestus Maidla külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et  Elektrilevi OÜ plaaniliste
elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu
oogivee pumbajaamas on
18.03.2021 ajavahemikul kella 10.00 – 13.00
vesi välja lülitatud Lüganuse vallas, Maidla külas
järgmistel aadressidel: 

Nurme tn
Aasa tn
Maidla tee-  25- 37
Kinnistud: Endla, Jõekääru, Sillaotsa