14.03.2021 veevarustuse katkestus Saka külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et  Elektrilevi OÜ plaaniliste elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu joogivee pumbajaamas on
14.03.2021 ajavahemikul kella 11.00 – 13.00
vesi välja lülitatud

Toila vallas, Saka küla kõikides majades.