06.03.2021 veevarustuse katkestus Lüganuse vallas Savala ja Uniküla külades


OÜ Järve Biopuhastus teatab, et  Elektrilevi OÜ
plaaniliste elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde
läbiviimise tõttu joogivee pumbajaamades on
06.03.2021 ajavahemikul kella 11.00 – 13.00
vesi välja lülitatud

Lüganuse valla Savala külas ja Uniküla külas