02.03.2021 veevarustuse katkestus Kose külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku
avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega on
02.03.2021.a.  kella 09.00 - 17.00
vesi välja lülitatud Jõhvi valla Kose külas
järgmistel aadressidel:

Männi tn- 2, 4
Oru tee- 3
Põllu tn- 1, 2