01.03.2021 veevarustuse katkestused Soonurme külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et  Elektrilevi OÜ
plaaniliste elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde
läbiviimise tõttu joogivee pumbajaamas on
01.03.2021 ajavahemikul kella 09.15- 10.00 ja 14.00-14.45
vesi välja lülitatud

Lüganuse vallas, Soonurme külas