15.02.2021 veevarustuse katkestus Kohtla- Järve linna Sompa linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku
avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega
on 15.02.2021.a   ajavahemikul kella 09.00- 17.00
vesi välja lülitatud Kohtla- Järve linna, Sompa linnaosas
järgmistel aadressidel:

Terase tn- 11, 13a, 13b