09.02.2021 veevarustuse katkestus Soonurme külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et  Elektrilevi OÜ plaaniliste
elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu
joogivee pumbajaamas on 09.02.2021 ajavahemikul kella 10.30- 14.30
vesi välja lülitatud

Lüganuse vallas, Soonurme külas