02.12.2020 veevarustuse katkestus Lüganuse vallas, Purtse külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega 02.12.2020.a  ajavahemikul kella 10.00-11.00
on vesi välja lülitatud Lüganuse vallas Purtse külas
järgmistel aadressidel:

Hiie tee 1- 6
Purtse kauplus