25.11.2020 veekatkestus Toila vallas, Saka külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et  Elektrilevi OÜ plaaniliste elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu joogivee pumbajaamas on
25.11.2020 ajavahemikul kella 10.30 – 14.30
vesi välja lülitatud

Toila vallas, Saka küla kõikides majades.