19.11.2020 veeavarii Ahtmes

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku
avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega
Kohtla- Järve linna Ahtme linnaosas on 19.11.2020
ajavahemikul 08.00 -17.00
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel: 

Kaare tn- 2, 4, 6