17.11.2020 veekatkestus Varja külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et  Elektrilevi OÜ plaaniliste
elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu
joogivee pumbajaamas on
17.11.2020 ajavahemikul kella 10.00 – 13.30
vesi välja lülitatud

Lüganuse valla Varja küla kõikides majades.