16.11.2020 veekatkestus Varja külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et  Elektrilevi OÜ plaaniliste elektrivõrgu
hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu joogivee pumbajaamas on
16.11.2020 ajavahemikul kella 10.00 – 13.30
vesi välja lülitatud

Lüganuse valla Varja küla kõikides majades.