03.11.2020 veekatkestus Ahtmes

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega on 03.11.2020.a  
ajavahemikul kella 09.00- 17.00
vesi välja lülitatud Kohtla- Järve linna, Ahtme linnaosas
järgmistel aadressidel:

Jaaniku tn- 15, 15a, 17
Ahtme mnt- 34