27.10.2020 veekatkestus Ahtmes


OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega on 27.10.2020.a  
ajavahemikul kella 09.00- 14.00
vesi välja lülitatud Kohtla- Järve linna, Ahtme linnaosas
järgmistel aadressidel:

Sõpruse tn- 46a, 48, 48a, 49, 49a, 49v, 50, 51, 51a, 52, 53, 54, 54a, 56, 56a,
58, 60, 62, 64, 66, 66a, 68, 68a, 68b, 70, 70b, 72, 74,  74a, 75, 77, 80, 82a, 84, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 97.
Aretaja vkt- 80