19.10.2020 veekatketus Ahtmes

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega on 19.10.2020.a  
ajavahemikul kella 09.00- 17.00
vesi välja lülitatud Kohtla- Järve linna, Ahtme linnaosas
järgmistel aadressidel:

Kiige tn-  21,22, 23, 25, 27, 29
Sõpruse tn- 54, 54a, 56, 76, 77, 78, 79, 79a,  80, 80a, 81, 82, 82a, 84, 88
Altserva tn- 37a, 37b
Altserva põik- 2, 4, 6, 8
Rikkakünka kinnistu