30.09.2020 veevarustuse katkestus Jõhvi valla Edise külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses puurkaevu hooldustööde läbiviimisega 30.09.2020 ajavahemikul 12.00- 16.00
on vesi välja lülitatud
Jõhvi valla Edise külas

Peale veevarustuse taastamist võib esineda joogivees normi piires jääkkloori.