23.09.2020 veekatkestus Täkumetsa külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogivee torustikuga
seotud tööde läbiviimisega on 23.09.2020  kella 09.00- 17.00
vesi välja lülitatud Toila valla  Täkumetsa külas