22,, 23 ja 24.09.2020 veekatkestus Jõhvi linnas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega on 22, 23 ja 24.09.2020 kella 09.00- 16.00
vesi välja lülitatud Jõhvi linnas järgmistel aadressidel:

Koidu tn- 12, 21
Veski tn- 28, 30
Oru tn- 21, 23