26.08.2019 veevarustuse katkestus Lüganuse valla Maidla külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogivee torustikuga
seotud tööde läbiviimisega 26.08.2019
ajavahemikul kella 10.00-17.00 on
vesi välja lülitatud Lüganuse valla Maidla küla
järgmistel klientidel:

Lutsuoja tn – kõik majad
Nõmme tee 1, 3
Kinnistu: Piiri, Ääre
Maidla Noortekeskus
Mõisa 1, 2, 3, 4, 5, 6