22.08.19. a. võimalikud veekatkestused Jõhvi linnas (Kivi ja Sompa tn) ning Jõhvi vallas (Edise ja Sompa küla)

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud tööde läbiviimisega on 22.08.2019 kella 09.00- 14.00
vesi välja lülitatud Jõhvi linnas järgmistel aadressidel:

Kivi tn- 3, 3c
Sompa tn- 33, 36, 38b, 40a, 40b, 46c

ning

Jõhvi valla Edise küla ja Sompa küla kõigis majades.