Veekatkestuste info

05.08.2022 veevarustuse katkestus Kiviõli linnas

29.07.2022
OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud tööde läbiviimisega on 05.08.2022 kella 09.30- 12.00
vesi välja lülitatud Lüganuse vallas Kiviõli linnas järgmistel aadressidel:

Lepa tee 18, 20, 21, 22, 22a, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,...

13.07.2022 veevarustuse häired Kohtla-Järve linna Kukruse linnaosas

13.07.2022
OÜ Järve Biopuhastus teatab, et avariiliste elektrivõrgu remonditööde läbiviimise tõttu  13.07.2022  võib ajavahemikul 10:00 kuni avarii likvideerimiseni esineda häireid veevarustuses (rõhu langus ning muutused veekvaliteedis) Kohtla-Järve linna Kukruse linnaosas.

13.07.2022 avariiline veekatkestus Kohtla-Järve linna Sompa linnaosas

13.07.2022
OÜ Järve Biopuhastus teatab, et joogiveetorustiku avariiga ja avarii tagajärgede likvideerimisega on  13.07.2022 ajavahemikul 09.00- 12.00 vesi välja lülitatud
Kohtla-Järve linna Sompa linnaosa järgmistes majades:

Rutiku piirkonna kõikides majades;
Tuule 2, 4, 6, 8, 10,...

20.07.2022 veevarustuse häired Lüganuse vallas Lüganuse alevikus

12.07.2022
Lugupeetud klient!

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses puurkaevu hooldus- ja remonditöödega 20.07.2022 ajavahemikul 09.00- 17.00 võib esineda häireid (veerõhu kõikumised)
Lüganuse valla Lüganuse aleviku kõikides majades.

Peale veevarustuse...