PROJEKTIJUHTIMINE Reovee projekt ÜF 2003 – 2010

Kohtla-Järve piirkonna reoveekäitlussüsteemi rekonstrueerimine


Projekti nimetus:

Kohtla-Järve piirkonna reoveekäitlussüsteemi rekonstrueerimine
Kohtla-Järve piirkonna kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine

Projekti nr: 2002EE16PPE013
Projekti maksumus: 26 milj 883 tuhat eurot
Tööde periood: 2003 – 2010


Projekti eesmärk

  • Keskkonda sattuva reovee tagajärjel tekkiva reostuse vähendamine
  • Terviseriskide vähendamine elanike elukvaliteedi parandamisega
  • Jätkusuutliku ja efektiivse reoveekäitlussüsteemi loomine
Projekt teostati Eesti riigi ja Euroopa Liidu toel. Projekt rahastati 85% ulatuses Euroopa
Komisjoni poolt, 5% SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja 10 % omavalitsuste poolt (Kohtla-Järve, Jõhvi, Kiviõli, Püssi läbi OÜ Järve Biopuhastus, kes on antud projekti kasusaajaks)

 

Kohtla-Järve piirkonna reoveekäitlussüsteemi rekonstrueerimine

Projekti käigus rekonstrueeriti Kohtla-Järve piirkondlik reoveepuhasti, reoveepuhastussüsteem (magistraaltorud ja pumplad), ehitati 28,6 km magistraaltorustikke ja 4 pumplat


Projekteerija ehitaja

WTE Wassertechnik GmbH

Ehitusjärelevalve:

Rambøll AS

 

Kohtla-Järve piirkonna kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine

Asulasiseste (Kohtla-Järve Järve ja Ahte linnaosa, Jõhvi -, Kiviõli-, Püssi linn, Kohtla-Nõmme vald, Kohtla-Nõmme alevik) kanalisatsioonisüstemide rekonstrueerimistööde käigus rekonstrueeriti ja ehitati  66 km reovee- ja sademeveetorustikke ning 17 pumplat.
 
 


 

 

 

 

 


Projekteerijad ja ehitajad: 

Hydea srl
Skanska EMV AS (Jõhvi kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine)
Konsortsium AS Merko Ehitus, AS Terrat ja Tallinna Teede AS (Kohtla-Järve, Kiviõli ja Püssi kanalisatsioonitorustikud)
Virumaa Trassid OÜ (Kiviõli linna Keskpuiestee ja Metsa tn  kanalisatsioonivõrkude rekonstrueerimine)
Facio Ehitus AS (Jõhvi kanalisatsiooni rekonstrueerimistööd, hankeosa 1 ja 3)
OÜ Ferdmaster (Jõhvi kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine, hankeosa 2)
OÜ Arco Ehitus (Kiviõli kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimistööd, hankeosa 4)
AS Water Ser (Kohtla-Järve kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimistööd hankeosad 1,2,3)
OÜ Water Ser Ehitusjuhtimine (Kohtla-Nõmme ja Püssi kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimistööd)


Ehitus- ja rekonstrueerimistööde järelevalve:

AS Infragate Eesti