PROJEKTIJUHTIMINE KIK-i keskkonnaprojektid

  • Kohtla-Järve Oru linnaosa veevarustuse ja reoveepuhastuse rekonstrueerimine
  • Sompa linnaosa veevarustuse osaline rekonstrueerimine
  • Ahtme linnaosa Tammiku reoveepumpla rekonstrueerimine
  • Jõhvi valla Tammiku aleviku reoveekäitlemine
  • Kohtla-Järve linna Kukruse linnaosa sademeveekanalisatsiooni arendamine