KODUKLIENT Hinnakiri

OÜ Järve Biopuhastus lisateenuste hinnakiri

  Teenuse liik Ühik Hind Km 20% Hind kokku
TEHNILISED TINGIMUSED JA KOOSKÕLASTAMISEGA SEOTUD TEE​NUSED
  Järve Biopuhastus OÜ esindaja ühekordne väljakutse tööde tegemisel Järve Biopuhastus OÜ torustike kaitsetsoonis kord 60,73 12,15 72,88
  Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimis- ja ehitusalane konsultatsioon (min.arvestuslik aeg 0,5 tund) h 23,92 4,78 28,70
  Kaardi väljtrükk A4 või A3 formaadis tk 3,72 0,74 4,46

 

VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKEGA SEOTUD TEENUSED 

       
  Survepesuauto teenus, kanalisatsioonikaevude puhastamine
Väljakutse tasu tööajal
Survepesuauto teenus
Reovee purgimine I grupp (miinimum 1m3)
Reovee purgimine II grupp (miinimum 1m3)


Vee sulgemine või avamine Järve Biopuhastus OÜ klientidele

kord
h
m3
m3

kord

94
80
1
4

1,00

18,80
16
0,2
0,8

2,20

112,80
96
1,2
4,8


13,20
VÕRGUD VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKU REMONT
  Lukksepatööd (2-meheline brigaad) h 46 9,20 55,22
  Ekskavaator h 27,80 5,56 33,36
  Kallur h 28,33 5,67 34,00
  Tõmbepaak h 31,74 6,35 38,09
  Asfaldi saag BAR h 42,77 8,55 51,32
  Liitumispunktide remont kord      
  Kaevude remont kord      
  Remondimaterjal kmpl.      
VEEARVESTITEGA SEOTUD TEENUSED
  Veearvesti ekspertiis (arveldatakse kui kliendi kaebus ei leidnud kinnitust-mõõteviga lubatud piires) tk 25,84 5,17 31,01
  Mõõdusõlmes mudapüünise/veefiltri vahetamine tk      
  D 15 mm   27,37 5,47 32,84
  D 20 mm   28,65 5,73 34,38
  D 25 mm   31,69 6,34 38,03
  D 32 mm   36,86 7,37 44,23
  D 40 mm   41,49 8,30 49,79
  D 50 mm   52,41 10,48 62,89
  Mõõdusõlmes kuulkraani vahetamine tk      
  D 15 mm   23,75 4,75 28,50
  D 20 mm   25,30 5,06 30,36
  D 25 mm   31,00 6,20 37,20
  D 32 mm   35,26 7,05 42,31
  D 40 mm   43,94 8,79 52,73
  D 50 mm   53,42 10,68 64,10
  Mõõdusõlmes tagasilöögiklapi vahetamine tk      
  D 15 mm   25,14 5,03 30,17
  D 20 mm   27,06 5,41 32,47
  D 25 mm   32,27 6,45 38,72
  D 32 mm   36,00 7,20 43,20
  D 40 mm   45,17 9,03 54,20
  D 50 mm   53,37 10,67 64,04
  Mõõdusõlme veefiltri puhastus tk 23,97 4,79 28,76
  Veearvesti plommimine tk 8,42 1,69 10,10
  Veearvesti paigaldamine ja äravõtmine suveperioodiks tk 19,01 3,80 22,81
  Dataloggeri paigaldamine (kuni 5 päeva rent)   64,12 12,82 76,94
MUUD TEGEVUSED
  Lekkekoha, trasside ja kommunikatsiooni asukoha määramine (min arvestuslik aeg 1 tund) h 78,18 15,64 93,82
  Kaevu kaas (betoonist) tk 22,05 4,41 26,46
  Kaevu kaas (betoonist) koos paigaldusega tk 32,27 6,45 38,72
  Videouuringu läbiviimine (kehtib alates 01.09.2016. a.) h 100 20 120
  Komposti laadimine m3 0,32 0,06 0,38
  Veeveo teenus kord 173 34,60 207,60
  * Väljaspool Järve Biopuhastus OÜ opereerimise piirkonda osutatud teenusele lisandub iga läbisõidetud km eest (arvestatakse alates linnapiirist,edasi-tagasi) km 0,64 0,13 0,77
  ** Teenustööde osutamisel peale tööaega (E - R kell 08.00-17.00) lisandub koefitsent 1,5
*** Teenustööde osutamisel riigipühadel lisandub koefitsent 2,0

 
  Hinnakiri kehtib alates 02.07.2019