ÄRIKLIENT Teenuslepingu sõlmimine


Lepingu sõlmimine 

Kliendi ja OÜ Järve Biopuhastus vahelise suhte aluseks on kirjalik leping, milles määratletakse lepingupoolte õigused ja kohustused. Seadusest tulenevalt tohib OÜ Järve Biopuhastus veevarustus ja heitvee ärajuhtimise teenust müüa vaid kliendiga sõlmitud lepingu alusel. Lepinguga täpsustatakse ka põhimõtted ja reeglid, millest pooled veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse ostmisel-müümisel lähtuvad.
Dokumente lepingute sõlmimiseks võetakse vastu meie klienditeeninduspunktides:
  •     Jõhvis, Tsentraali kolmandal korrusel ja
  •     Kiviõlis, Vabaduse 13
Klienditeenindus Jõhvis on avatud  T; K  kella 8.00 kuni 17.00
Klienditeenindus Kiviõlis on avatud  T; K  kella 8.00 kuni 17.00
NÄIDIS_Avaldus
NÄIDIS_Avaldus lepingu sõlmimiseks (juriidilised isikud)
NÄIDIS_VOLIKIRI    
NÄIDIS_Veevarustus ja reovee ärajuhtimisteenuse müügileping V 11-4/28
NÄIDIS_Veevarustuse müügileping V 11-4/29  
NÄIDIS_Reovee ärajuhtimise müügilepng V 11-4/35
 

Vajalikud dokumendid lepingu sõlmimiseks

Juriidilisest isikust kinnistuomanikul
  • Juhatuse liikme või volitatud esindaja isikutunnistus (pass või id-kaart)
  • Kehtiva registrikaardi väljatrükk (B-kaart). Võimalik saada ka kohapeal, vajalik juriidilise isiku reg number
  • Kinnistusraamatu väljavõte, mis tõendab omanikuks olemist
  • Katastriüksuse või krundi plaan või selle koopia
  • Lihtkirjalik volitus, kui lepingut sõlmiv isik ei ole kantud B-kaardile juhatuse liikmena
Kui Te soovite juba olemasoleva lepingu tingimusi muuta, näiteks arveldussagedus või lisa tarbimiskoht kastmisveearvesti kujul, siis palume saata vabas vormis lihtkirjalik avaldus e-postiga või postiga.

 

Lepingu sõlmimine

Dokumente lepingute sõlmimiseks võetakse vastu meie klienditeeninduspunktides:
Jõhvis, Tsentraali kolmandal korrusel ja Kiviõlis, Vabaduse 13
Klienditeenindus Jõhvis on avatud  K  kella 8.00 kuni 17.00
Klienditeenindus Kiviõlis on avatud  K  kella 8.00 kuni 17.00

Samuti on võimalik dokumente esitada posti teel, e-mailiga, faksiga. Peale dokumentide meiepoolset läbivaatamist ja puuduste mitte esinemist saadame Teile lepinguprojekti allkirjastamiseks.