ÄRIKLIENT Liitumine

LIITUMINE ÜHISVEEVÄRGI- JA KANALISATSIOONIGA

Liitumistingimuste väljastamiseks on vajalik esitada alljärgnevad dokumendid
1. Liitumistaotlus NÄIDIS_Liitumistaotluse vorm
                           NÄIDIS_Liitumistaotluse vorm
2. Kinnistu plaan (soovitavalt mõõtkavas 1:500), kus võimalusel näidata rajatavate torustike paiknemine kinnistu
3. Omandiõigust tõendavad dokumendid
4. Isikut tõendava dokumendi koopia 
Liitumistaotluse menetlemise aeg on 30 kalendripäeva